Tlf: 22 09 85 05 E-post:

Lønn

Vi har bygget  opp kompetanse på alle typer lønnskjøringer for et bredt spekter av bedrifter:

·         Fastlønn, time-, provisjoner, utlegg
·         Lønnsutbetalinger
·         Utarbeidelse av arbeidsavtaler
·         Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
·         Lønns- og trekkoppgaver
·         Registrering av ansatte i offentlige registre
·         Veiledning vedrørende ferielov, sykepenger og permisjonsregler